Hällristningar

Hällristningar har funnits inom flera kulturer över hela världen. De största koncentrationerna har man funnit i Afrika, Skandinavien, Australien, Nordamerika och Sibirien. Figurer och symboler har huggits och knackats in i bergytan. Under forntiden gjordes det med knackstenar och under järnåldern med skarpa huggjärn. Båtar, hjul och vagnar var vanliga motiv. I Norden kan man […]

Mer