Branden i Västmanland hotade världsarv

31 juli 2014 sågs rök sakta stiga från skogen nordöst om Surahammars kommun. Det visade sig vara början till den största skogsbranden vi haft i Sverige sedan 50-talet. Branden startade på ett kalhygge till följd av en gnista från en skogsmaskin och spred sig sedan mycket snabbt. Människor som bodde nära brandområdet fick evakueras och sorgligt nog brann även en del bostäder och sommarstugor ned när lågorna drog fram. Faktum är att denna brand hotade industriarv, det anrika Engelsbergs bruk låg länge i farozonen men klarade sig med nöd och näppe. Under branden i Västmanland var släckningsarbetet och hjälpinsatserna mycket stora. Många privatpersoner engagerade sig för att hjälpa de människor som var mest utsatta. Eftersom många fick lämna sina hem mycket hastigt behövdes hjälp med både mat, husrum och kläder. Branden i Västmanland krävde tragiskt nog också ett dödsoffer. Den avlidna var en man som arbetat i skogen och blivit omringad av elden. Först 11 september avslutades räddningsinsatsen för denna ofattbart stora skogsbrand.

(Visited 124 times, 1 visits today)